Complex Instruction Set Computing (CISC)

Широк набор от инструкции на хардуерно ниво. Една инструкция се изпълнява на няколко машини такта.