Reduced Instruction Set Computing (RISC)

Ограничено множество от инструкции. Всяка инструкция се изпълнява на един такт. По-бързо се работи.