Правилото на десният винт

Главичката на винта, чието постъпателно движение съвпада с посоката на тока, се върти по посоката на линииите на магнитната индукция.