Ο κανόνας του δεξιού χεριού

Τυλίγοντας νοερά τον πυρήνα με τα δάχτυλα στη διεύθυνση του θεωρούμενου ρεύματος, ο δεξιός αντίχειρας δείχνει τη διεύθυνση της ροής.