Dictionаry

EnglishGreekBulgarianGerman
inverting amplifierинвертиращ усилвател
non-inverting amplifierнеинвертиращ усилвател
summing amplifierсумиращ усилвател
differential amplifierдиференциален усилвател
permeabilityμαγνητική διαπερατότηταмагнитна проницаемост
inductanceσυντελεστής αυτεπαγωγήςинкуктивност
inductive reactanceεπαγωγική αντίδραση
self-inductanceαυτεπαγωγήсамоинкдукция
coercivityкоерцитивност
permeabilityμαγνητική διαπερατότητα του υλικούмагнитна проницаемост