Tag Archives: Microprocessors

Регистър (Register)

Регистър – устройство, което запомня определен брой двоични информационни разреди (битове) така, че върху тях да се извършват определени операции. Регистърът може да се разглежда като вид оперативна памет. Ако един регистър може да запомни М бита (М двоични разреди), той се нарича М-разреден регистър.